avk.nl

Heb je een training digitaal archiveren nodig?

Digitaal archiverenWanneer je in een bedrijf werkt is digitaal archiveren erg belangrijk. Hetzelfde geldt als je thuis te werk gaat. Wanneer alles geordend is kun je eenvoudig belangrijke zaken terug vinden. Ook scheelt het tijd omdat je weet hoe alles werkt en waar het staat. Bedrijven kunnen hier ook in getraind worden.
Kennen jullie de firma AVK al? Zij geven allerlei trainingen aan bedrijven om een bepaalde werkwijze te verbeteren. Zo ook archiveren
. Dit doen zij door verschillende dingen aan te bieden:

  • Diverse manieren om u al uw documenten te managen
  • Duidelijkheid over welke informatie bewaard dient te worden
  • Adviezen over vernietigings- en bewaartermijnen
  • Een methodiek voor eenduidige classificatie
  • Adviezen voor digitale duurzaamheid zodat ook over 10 jaar uw documenten nog raadpleegbaar zijn.

AVK doet meer als alleen archiveren

avk.nl

Elke les worden er ook tips en tricks behandeld. Op deze wijze krijgt elke medewerker les over hoe het werk verbeterd kan worden. Door slimme toepassingen van bestaande hulpmiddelen te gebruiken en handige trucs om efficiënter te werken. Zo’n digitaal archiveren training bestaat uit een korte inleiding. Hierin worden zaken besproken als document management en een persoonlijke checklist over hoe om te gaan met documenten en e-mails.

werken met documentenVoor een organisatie is het fijn dat er bedrijven zijn zoals avk.nl. Door middel van hun diensten zorgen zij ervoor dat andere bedrijven effectiever te werk gaan. Ook het personeel wordt dan beter ingezet en leert ‘slimmer’ te werken. Natuurlijk ben ik hier zelf dan ook een voorstander van. Vandaar dat ik jullie zowel deze training als firma aanraad.